Máy Bơm Pentax – Italy Đà Nẵng – Xuân Hà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 540 Trần Cao Vân, Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 097 486 48 60
Trang web http://www.pentaxauviet.vn/
Tọa độ 160.713.386, 1.081.948.352

 


Địa chỉ Máy Bơm Pentax - Italy Đà Nẵng ở đâu?

540 Trần Cao Vân, Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Máy Bơm Pentax - Italy Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-18:00], Thứ Ba:[07:30-18:00], Thứ Tư:[07:30-18:00], Thứ Năm:[07:30-18:00], Thứ Sáu:[07:30-18:00]

Máy Bơm Pentax - Italy Đà Nẵng có website không?

Địa chỉ trang web của Máy Bơm Pentax – Italy Đà Nẵng là: http://www.pentaxauviet.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Ngọc Khánh