Mây Home Spa – Sắc đẹp cho mẹ, sức khoẻ cho bé – Chợ Dừa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 14 Ng. 73 P. Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 0868 178 080
Trang web https://www.facebook.com/mayhomespa78/
Tọa độ 21.016.399, 10.582.413.899.999.900

 


Địa chỉ Mây Home Spa - Sắc đẹp cho mẹ, sức khoẻ cho bé ở đâu?

14 Ng. 73 P. Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Mây Home Spa - Sắc đẹp cho mẹ, sức khoẻ cho bé như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00]

Mây Home Spa - Sắc đẹp cho mẹ, sức khoẻ cho bé có website không?

Địa chỉ trang web của Mây Home Spa – Sắc đẹp cho mẹ, sức khoẻ cho bé là: https://www.facebook.com/mayhomespa78/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nấm Spa - TT. Phú Thái