Máy nội soi Tai Mũi Họng – Nhi (MEDTRIX – ENT) – Kim Liên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đại học Y Hà Nội, số 1 P. Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 097 768 60 95
Trang web http://medtrix.com.vn/
Tọa độ 21.003.658.299.999.900, 10.583.186.889.999.900

 


Địa chỉ Máy nội soi Tai Mũi Họng - Nhi (MEDTRIX - ENT) ở đâu?

Đại học Y Hà Nội, số 1 P. Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Máy nội soi Tai Mũi Họng - Nhi (MEDTRIX - ENT) như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00]

Máy nội soi Tai Mũi Họng - Nhi (MEDTRIX - ENT) có website không?

Địa chỉ trang web của Máy nội soi Tai Mũi Họng – Nhi (MEDTRIX – ENT) là: http://medtrix.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế - Hàng Văn Thụ0