Medicent – Đống Đa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 091 306 72 22
Trang web
Tọa độ 21.004.324, 10.583.944.199.999.900

 


Địa chỉ Medicent ở đâu?

1 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Medicent có website không?

Địa chỉ trang web của Medicent là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Thuốc 46 - Bắc Sơn