meFood – cung cấp sỉ lẻ thực phẩm sạch – ấp Phú Ngãi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ meFood, 244C, QL57B, ấp Phú Ngãi, Châu Thành, Bến Tre 930000, Việt Nam
Số điện thoại 0898 103 687
Trang web https://www.facebook.com/mefood.sg
Tọa độ 103.081.289, 10.637.064.649.999.900

 


Địa chỉ meFood - cung cấp sỉ lẻ thực phẩm sạch ở đâu?

meFood, 244C, QL57B, ấp Phú Ngãi, Châu Thành, Bến Tre 930000, Việt Nam

Giờ làm việc của meFood - cung cấp sỉ lẻ thực phẩm sạch như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-19:00], Chủ Nhật:[06:00-19:00], Thứ Hai:[06:00-19:00], Thứ Ba:[06:00-19:00], Thứ Tư:[06:00-19:00], Thứ Năm:[06:00-19:00], Thứ Sáu:[06:00-19:00]

meFood - cung cấp sỉ lẻ thực phẩm sạch có website không?

Địa chỉ trang web của meFood – cung cấp sỉ lẻ thực phẩm sạch là: https://www.facebook.com/mefood.sg

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Thực Phẩm - Bình Hàng Tây