Mega Village – Phường Phú Hữu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 108N2 Mega Village, Đ. Võ Chí Công, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 099 678 79 77
Trang web https://www.facebook.com/okahana.official
Tọa độ 10.784.738.899.999.900, 1.067.904.131

 


Địa chỉ Mega Village ở đâu?

108N2 Mega Village, Đ. Võ Chí Công, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Mega Village như thế nào?

Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00]

Mega Village có website không?

Địa chỉ trang web của Mega Village là: https://www.facebook.com/okahana.official

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  MODANO COFFEE - Khóm 5