Mì Cay A Chuối – Ninh Thạnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 556 Điện Biên Phủ, Ninh Thạnh, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 096 961 23 70
Trang web https://www.facebook.com/M%C3%AC-Cay-A-Chu%E1%BB%91i-105025504568241
Tọa độ 113.158.782, 10.613.125.389.999.900

 


Địa chỉ Mì Cay A Chuối ở đâu?

556 Điện Biên Phủ, Ninh Thạnh, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Mì Cay A Chuối như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chim To Dần Hà Nam Quán - Khu đô thị Thành phố Giao lưu