Mì Cay ITADA – Nguyễn Văn Cừ – An Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 287 Nguyễn Văn Cừ, An Hoà, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 2222 210
Trang web
Tọa độ 100.466.175, 10.576.850.139.999.900

 


Địa chỉ Mì Cay ITADA - Nguyễn Văn Cừ ở đâu?

287 Nguyễn Văn Cừ, An Hoà, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Mì Cay ITADA - Nguyễn Văn Cừ như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:30], Chủ Nhật:[08:00-22:30], Thứ Hai:[08:00-22:30], Thứ Ba:[08:00-22:30], Thứ Tư:[08:00-22:30], Thứ Năm:[08:00-22:30], Thứ Sáu:[08:00-22:30]

Mì Cay ITADA - Nguyễn Văn Cừ có website không?

Địa chỉ trang web của Mì Cay ITADA – Nguyễn Văn Cừ là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán NGAN DÉ - Vân Gia