Michelin Car Service – Hoàng Thêm – Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 926 QL1A, Phường 2, Sóc Trăng, Việt Nam
Số điện thoại 091 872 61 18
Trang web https://carservice.michelin.vn/dealers/soc-trang/michelin-car-service-hoang-them?y_source=1_MjQyMjA3MjEtNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D
Tọa độ 95.869.869, 1.059.555.288

 


Địa chỉ Michelin Car Service - Hoàng Thêm ở đâu?

926 QL1A, Phường 2, Sóc Trăng, Việt Nam

Giờ làm việc của Michelin Car Service - Hoàng Thêm như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-18:30], Thứ Bảy:[07:00-18:30], Chủ Nhật:[07:00-18:30], Thứ Hai:[07:00-18:30], Thứ Ba:[07:00-18:30], Thứ Tư:[07:00-18:30], Thứ Năm:[07:00-18:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Phụ Tùng Xe Ô Tô Lương Thảo - Phố Huế