Miến Dong Ông Hiệp – Hải Tân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đội 10, Hải Tân, Hải Hậu, Nam Định, Việt Nam
Số điện thoại 097 923 81 16
Trang web http://miendongonghiep.com.vn/
Tọa độ 20.133.564, 10.626.913.069.999.900

 


Địa chỉ Miến Dong Ông Hiệp ở đâu?

Đội 10, Hải Tân, Hải Hậu, Nam Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Miến Dong Ông Hiệp như thế nào?

Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00]

Miến Dong Ông Hiệp có website không?

Địa chỉ trang web của Miến Dong Ông Hiệp là: http://miendongonghiep.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Ăn Chay Khánh Bình - Phước Tân