Milys Ninh Bình – Ninh Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ TTTM Big C, Trần Nhân Tông, Ninh Phú, Ninh Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0229 3631 767
Trang web http://www.milys.com/
Tọa độ 20.242.267, 1.060.042.125

 


Địa chỉ Milys Ninh Bình ở đâu?

TTTM Big C, Trần Nhân Tông, Ninh Phú, Ninh Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Milys Ninh Bình như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00]

Milys Ninh Bình có website không?

Địa chỉ trang web của Milys Ninh Bình là: http://www.milys.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Shop A&T - Bắc Hà