Minh Bach Seafood Co., Ltd. – Khúc Tréo B

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 683X+F9P, Khúc Tréo B, Giá Rai, Bạc Liêu 960000, Việt Nam
Số điện thoại 0291 3610 777
Trang web http://www.minhbachseafood.com/
Tọa độ 92.037.186, 10.534.843.889.999.900

 


Địa chỉ Minh Bach Seafood Co., Ltd. ở đâu?

683X+F9P, Khúc Tréo B, Giá Rai, Bạc Liêu 960000, Việt Nam

Giờ làm việc của Minh Bach Seafood Co., Ltd. như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:00], Thứ Ba:[07:30-11:00], Thứ Tư:[07:30-11:00], Thứ Năm:[07:30-11:00], Thứ Sáu:[07:30-11:00]

Minh Bach Seafood Co., Ltd. có website không?

Địa chỉ trang web của Minh Bach Seafood Co., Ltd. là: http://www.minhbachseafood.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cty TNHH Thủy sản Phát Tiến - Phường 6