Minh Chau Import – Export Seafood Processing Company Limited – Cái Nước

Thông tin địa điểm

Địa chỉ ấp hòa trung, Cái Nước, Cà Mau, Việt Nam
Số điện thoại 0290 3552 079
Trang web http://minhchauseafood.com.vn/
Tọa độ 9.107.054.699.999.990, 1.051.317.431

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đại Lý Nhựa Tiền Phong - Đại Chung - Hưng Phúc