MINH PHÁT 65 – Phường 13

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 65 Vạn Kiếp, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 138 16 28
Trang web http://www.minhphat65.com/
Tọa độ 107.503.253, 1.066.595.164

 


Địa chỉ MINH PHÁT 65 ở đâu?

65 Vạn Kiếp, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của MINH PHÁT 65 như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

MINH PHÁT 65 có website không?

Địa chỉ trang web của MINH PHÁT 65 là: http://www.minhphat65.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Thiết Bị Điện Nước Dương Thủy - Hoà Hải