Minh Tam Bookstore – Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 66 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0257 3824 856
Trang web
Tọa độ 130.851.913, 1.093.015.451

 


Địa chỉ Minh Tam Bookstore ở đâu?

66 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Minh Tam Bookstore có website không?

Địa chỉ trang web của Minh Tam Bookstore là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Sách Trọng Toàn - TT. Ngô Mây