MINH TRIET – Phường Nguyễn Thái Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 199 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 888 06 28
Trang web http://minhtriet.com.vn/
Tọa độ 107.673.156, 1.066.962.126

 


Địa chỉ MINH TRIET ở đâu?

199 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MINH TRIET có website không?

Địa chỉ trang web của MINH TRIET là: http://minhtriet.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cty Khoan Giếng Công Nghiệp, Xử Lý Nước Giếng Nam Phong - Trung Hoà