MIX – Phường Minh An

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 70 Lê Lợi, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam 56000, Việt Nam
Số điện thoại 093 187 53 07
Trang web
Tọa độ 15.877.449.599.999.900, 1.083.284.546

 


Địa chỉ MIX ở đâu?

70 Lê Lợi, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam 56000, Việt Nam

Giờ làm việc của MIX như thế nào?

Thứ Hai:[17:00-21:00], Thứ Ba:[17:00-21:00], Thứ Tư:[17:00-21:00], Thứ Năm:[17:00-21:00], Thứ Sáu:[17:00-21:00], Thứ Bảy:[17:00-21:00], Chủ Nhật:[17:00-21:00]

MIX có website không?

Địa chỉ trang web của MIX là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Mix Restaurant - P