Mixue Monbay Hạ Long – Tuần Châu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ A2 – Ô4 Monbay, phố, Hải Long, Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 206 06 99
Trang web https://m.facebook.com/Mixue-Sun-World-479777812779523/
Tọa độ 209.495.658, 10.709.715.299.999.900

 


Địa chỉ Mixue Monbay Hạ Long ở đâu?

A2 – Ô4 Monbay, phố, Hải Long, Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Mixue Monbay Hạ Long như thế nào?

Thứ Ba:[09:00-23:00], Thứ Tư:[09:00-23:00], Thứ Năm:[09:00-23:00], Thứ Sáu:[09:00-23:00], Thứ Bảy:[09:00-23:00], Chủ Nhật:[09:00-23:00], Thứ Hai:[09:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  POZAA TEA KON TUM - Phwờng Quyết Thắng