Mỏ Cát Dầu Tiếng – Minh Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ C9HH+FR7, Đường tỉnh 744, Minh Hoà, Dầu Tiếng, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3822 602
Trang web http://bimico.com.vn/
Tọa độ 114.286.555, 1.063.795.504

 


Địa chỉ Mỏ Cát Dầu Tiếng ở đâu?

C9HH+FR7, Đường tỉnh 744, Minh Hoà, Dầu Tiếng, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Mỏ Cát Dầu Tiếng như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Mỏ Cát Dầu Tiếng có website không?

Địa chỉ trang web của Mỏ Cát Dầu Tiếng là: http://bimico.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Sắt Hoàn Đông - Thành Công