mobifone – Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 138 AH1, Phường 1, Quảng Trị, 380000, Việt Nam
Số điện thoại 0233 3711 666
Trang web http://www.mobifone.com.vn/
Tọa độ 16.740.214.899.999.900, 1.071.908.713

 


Địa chỉ mobifone ở đâu?

138 AH1, Phường 1, Quảng Trị, 380000, Việt Nam

Giờ làm việc của mobifone như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

mobifone có website không?

Địa chỉ trang web của mobifone là: http://www.mobifone.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Giao Dịch Mobifone - TT. Long Điền