Monkey Island Resort – Hải Phòng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đảo Cát Dứa, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 096 815 68 59
Trang web http://www.monkeyislandresort.com/
Tọa độ 207.291.679, 1.070.783.282

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Dự án Homeliday Eo Gió - Thành phố Qui Nhơn