Ngân Hàng Agribank Chi Nhánh Tỉnh Bắc Giang – Phường Ngô Quyền

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 166, 2 Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô Quyền, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 1900 558818
Trang web
Tọa độ 212.813.506, 10.620.023.239.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ngân Hàng Agribank CN Hòa Thắng - Hoà Thắng