Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội tỉnh Bến Tre – VBSP – Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 176 Đoàn Hoàng Minh, Phường 6, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 0275 3822 442
Trang web
Tọa độ 102.456.099, 10.636.236.009.999.900

 


Địa chỉ Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội tỉnh Bến Tre - VBSP ở đâu?

176 Đoàn Hoàng Minh, Phường 6, Bến Tre, Việt Nam

Giờ làm việc của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội tỉnh Bến Tre - VBSP như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội tỉnh Bến Tre - VBSP có website không?

Địa chỉ trang web của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội tỉnh Bến Tre – VBSP là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vietinbank chi nhánh Tiên Sơn - Khu đô thị Nam Từ Sơn