Ngân Hàng Kiên Long – TT. Châu Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1088 Đường Hoàng Lê Kha, TT. Châu Thành, Châu Thành, Tây Ninh 842401, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3877 977
Trang web https://kienlongbank.com/
Tọa độ 113.123.316, 10.603.000.469.999.900

 


Địa chỉ Ngân Hàng Kiên Long ở đâu?

1088 Đường Hoàng Lê Kha, TT. Châu Thành, Châu Thành, Tây Ninh 842401, Việt Nam

Giờ làm việc của Ngân Hàng Kiên Long như thế nào?

Thứ Hai:[07:25-16:45], Thứ Ba:[07:25-16:45], Thứ Tư:[07:25-16:45], Thứ Năm:[07:25-16:45], Thứ Sáu:[07:25-16:45], Thứ Bảy:[07:25-11:35], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Ngân Hàng Kiên Long có website không?

Địa chỉ trang web của Ngân Hàng Kiên Long là: https://kienlongbank.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  ACB - PGD Hải Châu - Khuê Trung