Ngân Hàng Phát Triển Việt Nam (Vdb) – Cn Phú Yên – Phường7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 337 Lê Duẩn, Phường7, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0257 3841 630
Trang web
Tọa độ 131.015.964, 1.093.148.251

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Tuy Hòa (Vbsp) - Đgd Phường 9 - Bình Kiến