Ngân hàng Quốc Tế – VIB Quận 11 – Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 442 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3974 9049
Trang web https://www.vib.com.vn/
Tọa độ 10.770.132.499.999.900, 10.664.484.329.999.900

 


Địa chỉ Ngân hàng Quốc Tế - VIB Quận 11 ở đâu?

442 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Ngân hàng Quốc Tế - VIB Quận 11 như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-12:00], Thứ Ba:[08:00-12:00], Thứ Tư:[08:00-12:00], Thứ Năm:[08:00-12:00], Thứ Sáu:[08:00-12:00], Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Ngân hàng Quốc Tế - VIB Quận 11 có website không?

Địa chỉ trang web của Ngân hàng Quốc Tế – VIB Quận 11 là: https://www.vib.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Agribank - Atm - Trưng Vương