Ngân hàng Quốc Tế – VIB Quận 9 – Phước Long B

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 116 Đ Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3640 2955
Trang web https://www.vib.com.vn/
Tọa độ 108.307.164, 1.067.678.085

 


Địa chỉ Ngân hàng Quốc Tế - VIB Quận 9 ở đâu?

116 Đ Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Ngân hàng Quốc Tế - VIB Quận 9 như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-12:00], Thứ Năm:[08:00-12:00], Thứ Sáu:[08:00-12:00], Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-12:00], Thứ Ba:[08:00-12:00]

Ngân hàng Quốc Tế - VIB Quận 9 có website không?

Địa chỉ trang web của Ngân hàng Quốc Tế – VIB Quận 9 là: https://www.vib.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  ATM BIDV - Phường 1