Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phát Triển Thành Phố Thành Phố Hồ Chí Minh – Chi Nhánh Tỉnh Gia Lai – Thành phố Pleiku

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Số điện thoại 0269 3714 100
Trang web
Tọa độ 13.976.058.799.999.900, 1.080.147.635