Ngân Hàng Tmcp Công Thương Việt Nam (Vietinbank) – Pgd Quang Trung – Trần Hưng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ C8QG+HFC, Quang Trung, Trần Hưng, Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0227 3836 218
Trang web
Tọa độ 204.389.388, 1.063.261.352

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vietinbank KCN Tiên Sơn - Hoàn Sơn