Ngân Hàng Tmcp Ngoại Thương Vn – Vietcombank – Nam Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5459+972, QL18, Nam Sơn, Quế Võ, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0222 3634 315
Trang web
Tọa độ 211.583.996, 1.061.181.289

 


Địa chỉ Ngân Hàng Tmcp Ngoại Thương Vn - Vietcombank ở đâu?

5459+972, QL18, Nam Sơn, Quế Võ, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Ngân Hàng Tmcp Ngoại Thương Vn - Vietcombank như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-11:30], Thứ Ba:[08:00-11:30], Thứ Tư:[08:00-11:30], Thứ Năm:[08:00-11:30], Thứ Sáu:[08:00-11:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Ngân Hàng Tmcp Ngoại Thương Vn - Vietcombank có website không?

Địa chỉ trang web của Ngân Hàng Tmcp Ngoại Thương Vn – Vietcombank là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vietcombank Quảng Ninh - P. Bạch Đằng