Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chi Nhánh Long An – Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 42 Trà Quý Bình, Phường 2, Tân An, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0272 3526 526
Trang web
Tọa độ 105.384.557, 1.064.078.021

 


Địa chỉ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chi Nhánh Long An ở đâu?

42 Trà Quý Bình, Phường 2, Tân An, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chi Nhánh Long An như thế nào?

Thứ Bảy:[07:45-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:45-17:00], Thứ Ba:[07:45-17:00], Thứ Tư:[07:45-17:00], Thứ Năm:[07:45-17:00], Thứ Sáu:[07:45-17:00]

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chi Nhánh Long An có website không?

Địa chỉ trang web của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chi Nhánh Long An là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  OceanBank Hải Phòng - Trại Cau