Nguyet Que Homestay – Nhơn Thạnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 6CG4+V55, Nhơn Thạnh, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 098 208 31 38
Trang web http://nguyetquehomestay.com/
Tọa độ 10.227.131.199.999.900, 10.640.548.489.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khách sạn Paris - Lộc Vượng