Nhà Bè Thuyền Chài – Bến Gio

Thông tin địa điểm

Địa chỉ X7W8+F92, Bến Gio, Cẩm Phả, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 094 509 49 34
Trang web
Tọa độ 209.961.326, 1.072.658.991

 


Địa chỉ Nhà Bè Thuyền Chài ở đâu?

X7W8+F92, Bến Gio, Cẩm Phả, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Bè Thuyền Chài như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Nhà Bè Thuyền Chài có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Bè Thuyền Chài là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Phở 113 Bắc, Nam Bò - Gà - Vĩnh Hải