Nhà hàng Anchor – Hải Châu 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 143A Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3575 234
Trang web http://anchorrestaurant.vn/
Tọa độ 160.735.795, 10.822.021.409.999.900

 


Địa chỉ Nhà hàng Anchor ở đâu?

143A Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Anchor như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-00:00], Thứ Ba:[10:00-00:00], Thứ Tư:[10:00-00:00], Thứ Năm:[10:00-00:00], Thứ Sáu:[10:00-00:00], Thứ Bảy:[10:00-00:00], Chủ Nhật:[10:00-00:00]

Nhà hàng Anchor có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Anchor là: http://anchorrestaurant.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà hàng Sơn Phương - Tiền Phong