Nhà hàng Cơm Chay Nàng Tấm – Hoàn Kiếm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 79A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3942 4140
Trang web http://nangtam.com.vn/
Tọa độ 21.022.285.399.999.900, 1.058.471.946

 


Địa chỉ Nhà hàng Cơm Chay Nàng Tấm ở đâu?

79A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Cơm Chay Nàng Tấm như thế nào?

Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00]

Nhà hàng Cơm Chay Nàng Tấm có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Cơm Chay Nàng Tấm là: http://nangtam.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà hàng Tám Mão - Đông Thịnh