Nhà hàng Cồn Phụng – Tân Thạch

Thông tin địa điểm

Địa chỉ ấp Tân Vinh, Tân Thạch, Châu Thành, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 0275 3822 198
Trang web https://conphungtourist.com/
Tọa độ 103.362.762, 10.636.942.409.999.900

 


Địa chỉ Nhà hàng Cồn Phụng ở đâu?

ấp Tân Vinh, Tân Thạch, Châu Thành, Bến Tre, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Cồn Phụng như thế nào?

Chủ Nhật:[07:30-16:30], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30], Thứ Bảy:[07:30-16:30]

Nhà hàng Cồn Phụng có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Cồn Phụng là: https://conphungtourist.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cá hấp Ba Sum - Phường 3