Nhà Hàng Gốc Tếch Huyền Minh – P. Minh Xuân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 87, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Minh Xuân, Thành Phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, P. Minh Xuân, Tuyên Quang, Việt Nam
Số điện thoại 0207 3825 003
Trang web
Tọa độ 218.206.559, 1.052.199.754

 


Địa chỉ Nhà Hàng Gốc Tếch Huyền Minh ở đâu?

87, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Minh Xuân, Thành Phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, P. Minh Xuân, Tuyên Quang, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Gốc Tếch Huyền Minh như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00]

Nhà Hàng Gốc Tếch Huyền Minh có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Gốc Tếch Huyền Minh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ẩm Thực Gánh - Hoà Cường Bắc