Nhà hàng hải sản Quang Anh – Vua cua Ô Loan Phú Yên – Tuy An

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đầm Ô Loan, Cầu, Tuy An, Phú Yên 620000, Việt Nam
Số điện thoại 094 415 78 87
Trang web https://vi-vn.facebook.com/pages/category/Restaurant/Quang-Anh-The-Local-180959005941518/
Tọa độ 132.868.272, 1.092.915.922

 


Địa chỉ Nhà hàng hải sản Quang Anh - Vua cua Ô Loan Phú Yên ở đâu?

Đầm Ô Loan, Cầu, Tuy An, Phú Yên 620000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng hải sản Quang Anh - Vua cua Ô Loan Phú Yên như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-20:00], Chủ Nhật:[09:00-20:00], Thứ Hai:[09:00-20:00], Thứ Ba:[09:00-20:00], Thứ Tư:[09:00-20:00], Thứ Năm:[09:00-20:00], Thứ Sáu:[09:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Hàng Dũng Hà - Nghi Phú