Nhà Hàng Hoàng Lâm – Thọ Xuân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Thôn 4, Thọ Xuân, Thanh Hoá 02373, Việt Nam
Số điện thoại 0819 264 264
Trang web
Tọa độ 199.205.251, 1.055.253.661

 


Địa chỉ Nhà Hàng Hoàng Lâm ở đâu?

Thôn 4, Thọ Xuân, Thanh Hoá 02373, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hoàng Lâm như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Nhà Hàng Hoàng Lâm có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Hoàng Lâm là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Hàng Hải Sản Toàn Tình - Bò Sơn