Nhà Hàng Huyền Trang – TT. Tuần Giáo

Thông tin địa điểm

Địa chỉ HCRF+62M, QL279, TT. Tuần Giáo, Tuần Giáo, Điện Biên, Việt Nam
Số điện thoại 0215 3862 538
Trang web
Tọa độ 21.590.588.999.999.900, 1.034.225.517

 


Địa chỉ Nhà Hàng Huyền Trang ở đâu?

HCRF+62M, QL279, TT. Tuần Giáo, Tuần Giáo, Điện Biên, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Huyền Trang như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00]

Nhà Hàng Huyền Trang có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Huyền Trang là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khách Sạn Yên Bình - P.Ninh Xá