Nhà Hàng Mạnh Hằng – Trường Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Km6, Trường Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam
Số điện thoại 093 168 88 86
Trang web
Tọa độ 208.556.805, 10.546.877.599.999.900

 


Địa chỉ Nhà Hàng Mạnh Hằng ở đâu?

Km6, Trường Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Mạnh Hằng như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Nhà Hàng Mạnh Hằng có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Mạnh Hằng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Ăn Phương Thảo - Phường 3