Nhà Hàng Minh Huy – Mũi Né

Thông tin địa điểm

Địa chỉ W7RW+WV3, ĐT706, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0384 089 138
Trang web
Tọa độ 10.942.261, 10.829.716.619.999.900

 


Địa chỉ Nhà Hàng Minh Huy ở đâu?

W7RW+WV3, ĐT706, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Minh Huy như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00]

Nhà Hàng Minh Huy có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Minh Huy là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vitamin+ (Milk Tea & Coffee) - Xuân Khánh