Nhà Hàng Phúc Cái – tổ 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ số 6 đường trường chinh, tổ 3, Yên Minh, Hà Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0812 764 448
Trang web https://myhagiang.vn/vi/nhahangphuccai
Tọa độ 231.186.313, 105.140.892

 


Địa chỉ Nhà Hàng Phúc Cái ở đâu?

số 6 đường trường chinh, tổ 3, Yên Minh, Hà Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Phúc Cái như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Nhà Hàng Phúc Cái có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Phúc Cái là: https://myhagiang.vn/vi/nhahangphuccai

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Hàng Quán Xưa - Thanh Hóa