Nhà Hàng Sao Biển Hàm Ninh – Phú Quốc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Hàm Ninh, Phú Quốc, Kiên Giang 92000, Việt Nam
Số điện thoại 0367 590 569
Trang web
Tọa độ 10.191.285.599.999.900, 10.405.253.019.999.900

 


Địa chỉ Nhà Hàng Sao Biển Hàm Ninh ở đâu?

Hàm Ninh, Phú Quốc, Kiên Giang 92000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Sao Biển Hàm Ninh như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Nhà Hàng Sao Biển Hàm Ninh có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Sao Biển Hàm Ninh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phở Cồ - TT. Yên Thế