Nhà Hàng Thành Đức – Duyên Hải

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 56 Nhạc Sơn, Duyên Hải, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam
Số điện thoại 0214 3824 321
Trang web
Tọa độ 224.999.966, 1.039.651.303

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Hàng - Trâu Núi Tam Đảo - Vĩnh Yên