Nhà Hàng Tiệc Cưới Phố Đôi 2 – Binh Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ WP8R+R65, ĐT743, Binh Hoà, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3763 239
Trang web http://asanzocoffee.com/
Tọa độ 109.170.216, 10.674.060.639.999.900

 


Địa chỉ Nhà Hàng Tiệc Cưới Phố Đôi 2 ở đâu?

WP8R+R65, ĐT743, Binh Hoà, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Tiệc Cưới Phố Đôi 2 như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Nhà Hàng Tiệc Cưới Phố Đôi 2 có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Tiệc Cưới Phố Đôi 2 là: http://asanzocoffee.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Phở Liên Phà - TT. Yên Minh