Nhà Hàng Trung Tiến – Phước Tân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ WW32+5R8, Phước Tân, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0765 481 404
Trang web
Tọa độ 109.029.215, 1.069.020.881

 


Địa chỉ Nhà Hàng Trung Tiến ở đâu?

WW32+5R8, Phước Tân, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Trung Tiến như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Nhà Hàng Trung Tiến có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Trung Tiến là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Ăn Hương Xuân - Quyết Thắng