Nhà Hàng Việt Trung – P. Quang Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3VC5+96J, P. Quang Trung, Tx. Bỉm Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 0832 607 112
Trang web https://www.facebook.com/Nh%C3%A0-H%C3%A0ng-Vi%E1%BB%87t-Trung-B%E1%BB%89m-S%C6%A1n-Thanh-Ho%C3%A1-622832414473580/
Tọa độ 200.709.677, 10.585.799.999.999.900

 


Địa chỉ Nhà Hàng Việt Trung ở đâu?

3VC5+96J, P. Quang Trung, Tx. Bỉm Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Việt Trung như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cháo cá Mụ Liên - Phường 1