Nhà hàng Vũ Gia Viên – Đông Vệ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 36 Lê Thánh Tông, Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 091 290 92 92
Trang web http://vugiavien.vn/
Tọa độ 197.854.015, 105.777.951

 


Địa chỉ Nhà hàng Vũ Gia Viên ở đâu?

36 Lê Thánh Tông, Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Vũ Gia Viên như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-23:00], Chủ Nhật:[09:00-23:00], Thứ Hai:[09:00-23:00], Thứ Ba:[09:00-23:00], Thứ Tư:[09:00-23:00], Thứ Năm:[09:00-23:00], Thứ Sáu:[09:00-23:00]

Nhà hàng Vũ Gia Viên có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Vũ Gia Viên là: http://vugiavien.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Kokoro Bánh Bao, Mì Vằn Thắn, Sủi Cảo - P. Phú Sơn