Nhà hàng Xuân Nhị – P. Quyết Thắng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 89 Giảng Lắc, P. Quyết Thắng, Sơn La, Việt Nam
Số điện thoại 091 971 98 93
Trang web
Tọa độ 21.324.887.399.999.900, 10.391.788.109.999.900

 


Địa chỉ Nhà hàng Xuân Nhị ở đâu?

89 Giảng Lắc, P. Quyết Thắng, Sơn La, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Xuân Nhị như thế nào?

Chủ Nhật:[06:00-23:30], Thứ Hai:[06:00-23:30], Thứ Ba:[06:00-23:30], Thứ Tư:[06:00-23:30], Thứ Năm:[06:00-23:30], Thứ Sáu:[06:00-23:30], Thứ Bảy:[06:00-23:30]

Nhà hàng Xuân Nhị có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Xuân Nhị là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Artist Alley restaurant - Phường 2